Andrzej Fedurek

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Żukowskiego w 2006 r.

Pochodzi z Rudnika nad Sanem. Mieszkał w Lublinie, Warszawie, Krakowie oraz w Łęcznej.

Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą niekonwencjonalną i innymi formami wizualnymi.